top of page

Behandelingsovereenkomst

 

        Op 1 april 1995 is de Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst in werking getreden.  In de wet WGBO is o.a. geregeld: recht op informatie, toestemmingsvereiste voor de behandeling, de plicht om een cliëntendossier aan te leggen, recht op inzage in dit dossier, geheimhouding van cliëntgegevens.

       Carmen, Praktijk voor Shiatsu en Massagetherapie is als therapeuten aangesloten bij de beroepsvereniging NVST, en gehouden aan de richtlijnen van de Beroepscode. Mocht u onverhoopt klachten hebben, kunt u zich voor het klachtrecht wenden tot de beroepsvereniging (www.NVST- klacht .nl) en voor het tuchtrecht van de RBCZ, stichting TCZ; Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (www.tcz.nu).

 

  • De cliënt is gewezen op de algemene voorwaarden welke toegankelijk zijn via de website www.shiatsumassageveendam.nl via ‘Extra Informatie’ & ontvangt het Privacydocument;

  • Informatie van de cliënt wordt alleen aan een huisarts en/of specialist verstrekt of ingewonnen na uitdrukkelijke toestemming van de cliënt;

  • De amnese van de cliënt wordt vastgelegd in het behandeldossier evenals deze behandelingsovereenkomst;

  • Alle eventuele, nadelige, gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor de verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt;

  • Bij behandeling van een minderjarige is een handtekening van de ouders/voogd verplicht alsmede een verklaring van ouderlijk gezag.

 

Gegevens cliënt:

 Naam :                 :

 Geboortedatum :             :

 Woonplaats :                      :

Telefoonnummer:                                        Mail:               :

Datum:                                                          Plaats:

Ik wil de zorgnota ontvangen via               Mail/ post/ direct

Handtekening therapeut                             Handtekening cliënt/ Handtekening meerderjarige 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Btw                         : NI 002436108 B11

                                                                    K. v. K.                      : 66324955

                                                                           

RBCZ-logo_CMYK_payoff_diap_edited.png
bottom of page